PODZIEL SIĘ

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił pierwsze konkursy dla organizatorów imprez plenerowych w parkach, którymi się opiekuje.

Pisząc warunki konkursu związanego z organizacją wydarzeń w parkach położono nacisk na ochronę roślin, zwierząt, a także realizację oczekiwań mieszkańców.

Zasady określone dla Pola Mokotowskiego uwzględniają postulaty wypracowane w toku konsultacji społecznych dla tego parku. Zgodnie z nimi imprezy będą mogły być tam organizowane tylko od czerwca do września, nie więcej niż dwa razy w miesiącu i nie przekraczać sześciu w dozwolonym okresie.

W przypadku Agrykoli, odbywające się imprezy nie są dla mieszkańców uciążliwe, tych terminów jest zdecydowanie więcej.

W parku Agrykola w 2018 r. będzie można zorganizować imprezy plenerowe w terminach:

· 5 – 6 maja, 12 – 13 maja,

· 2 – 3 czerwca, 9 – 10 czerwca, 16 – 17 czerwca,

· 7 – 8 lipca, 14 – 15 lipca, 21 – 22 lipca, 28 – 29 lipca,

· 4 – 5 sierpnia, 11 – 12 sierpnia, 18 – 19 sierpnia, 25 – 26 sierpnia,

· 8 – 9 września, 15 – 16 września, 22 – 23 września, 29 – 30 września.

Na oferty w przypadku Agrykoli Zarząd Zieleni czeka do 22 marca do godz. 10, w przypadku Pola Mokotowskiego – do 5 kwietnia do godz. 10. Następny konkurs, który zostanie uruchomiony, obejmie zasady dla parku Rydza-Śmigłego.

To czego miasto wymaga od potencjalnych organizatorów, to jak najmniejsza ingerencja w znajdującą się w parkach zieleń. Główne warunki to przede wszystkim umieszczanie infrastruktury niezbędnej do organizacji imprezy, takiej jak scena czy namioty, w pierwszej kolejności na nawierzchniach utwardzonych. Na trawnikach instalacje mogą być umieszczane wyłącznie na specjalnie do tego przystosowanych podłogach. Od organizatorów Zarząd Zieleni m.st. Warszawy będzie m.in. wymagać oddzielnego zabezpieczenia, jeżeli to konieczne, znajdujących się na terenie imprezy rabat kwiatowych. Proponowane zapisy w umowach ograniczają wjazd samochodów na trawniki i alejki parkowe.

W warunkach konkursu istnieje zastrzeżenie, że ewentualne elementy reklamowe mogą być umieszczone wyłącznie wewnątrz sceny czy też namiotów. Niewskazane jest też korzystanie z dużych balonów i urządzeń dmuchanych oraz generowanie nadmiernego hałasu. Mile widziane będą wydarzenia o charakterze pikników, wydarzeń społecznych, kulturalnych, teatralnych, imprezy o charakterze rodzinnym.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ