Kontakt

Kontakt

Przegląd Śródmiejski
ul. Nalewki 6/60
00-158 Warszawa
tel. (22) 602 27 19
E-mail: redakcja@srodmiescie.przeglad.waw.pl

Wydawca: Przegląd Stołeczny Sp. z o.o., ul. Nalewki 6/60, 00-158 Warszawa